250 Kysymystä
250 kysymystäsivu
1 Mainoskuvan ja taidemaalauksen ero?6, 74
2 Vaikuttaako kulttuuri kuvan katselutottumuksiin? Miten?8, 19, 28
3 Missä näköhavainto syntyy?10, 54, 138
4 Mihin perustuu 3-uloitteisuuden (etäisyyden) tajuaminen?10, 54
5 Määrittele Missä on kuvan optinen keskipiste18
6 Onko aistittu näkymä aina todellinen?10, 32, 54
7 Mitä tarkoittaa kuvapinnan tasajako?12
8 Mikä on pakopiste?14, 82, 83, 87
9 Montako ulotteisuutta kuvalla on?12
10 Mitä tarkoitetaan kuvapinnan painoarvolla?12
11 Mitä tarkoitetaan kuvan tasapainotilalla?12
12 Missä esiintyy kultainen leikkaus?12, 242
13 Mitä tapahtuu kun kuva-alassa lähestytään oikeaa reunaa?16
14 Miten kultainen leikkaus määritellään suhdelukuina?12
15 Millä kohdalla kuvassa on voimakkain katseen vetovoima?18
16 Mitä tarkoitetaan horisontilla?14, 82, 83
17 Mihin osiin horisontti jakaa kuvapinnan?14, 82, 83
18 Mitä tapahtuu kun kuva-alassa lähestytään alareunaa?18
19 Mitä tarkoitetaan kuva-alalla ja sen jakamisella?12
20 Miten kuva-alan sietokyky muuttuu suhteessa horisonttiin?16
21 Miten kuvan alapuolen oikea reuna eroaa vasemmasta alareunasta sietokyvyn suhteen?16
22 Onko kuvassa olevan esineen näennäinen painoarvo aina sama riippumatta siitä, Missä kohdassa kuva-alaa se on?16
23 Miten valon suunta vaikuttaa kuvaan?19, 20
24 Miten tilan tunne muuttuu kun siirrytään kuvapinnassa ylöspäin?16
25 Miten esineen painoarvo muuttuu kun se viedään lähelle kuvan yläreunaa?16
26 Miten kuvan vasen ja oikea reuna-alue poikkeavat toisistaan kuvan painoarvon suhteen?16
27 Milloin kultaisesta leikkauksesta tehtiin laskennallinen yhtälö?12
28 Minkä reunan kautta länsimaisessa kulttuurissa tullaan kuvan sisään?16
29 Mitä tarkoitetaan perspektiivillä?14
30 Anna kultaisen leikkauksen laskemista helpottavan kertoimen likiarvo12
31 Missä on kuvan etuala?18, 28, 33, 68
32 Miksi kuvan vasemmasta alakulmasta vedetty lävistäjä oikeaan yläkulmaan näyttää roikkuvan?18
33 Kokevatko kaikki saman kuvan samalla tavalla?10, 30, 54
34 Miten kuvassa esitettyä liikevaikutusta voidaan lisätä?22
35 Mitä on syytä ottaa huomioon kun kuvan reunuspahvin leveyksiä määritellään?18
36 Missä on kuva-alan kevein kohta?16
37 Miten valon suunta otetaan huomioon muotokuvan suunnittelussa?19, 20
38 Miten kuvassa esitetyt silmät vaikuttavat kuvan katseluun?20, 78, 79
39 Mihin suuntaan kuvassa kuljetaan kun kysymyksessä on meneminen?20, 46
40 Milloin kuvassa kohdataan vastaantulija?20
41 Milloin odotetaan kuvaan uutta tulijaa ja Milloin kuvaan palataan?20, 41
42 Missä kohtaa kuvassa on oma nurkka?21
43 Milloin usealla kuvalla esitetty liikesarja on luonnollisen tuntuinen?22
44 Määrittele Milloin kuvassa oleva hahmo on tasapainotilassa22
45 Mitä tarkoitetaan kuvan rajaamisella?24, 62
46 Miten kuva ja peilikuva eroavat toisistaan?22, 23
47 Miten kuvan optinen keskipiste vaikuttaa muualle kuvaan?18, 19
48 Millä kuvan kulmista on suurin vetovoima? Mihin se perustuu?22
49 Kerro Miten kuvan kulmien jännitteet eroavat toisistaan.22
50 Miten kuvassa saadaan liikkeen tuntu aikaan?22
51 Mitä tarkoittaa kuva-alan huomioarvo?24
52 Missä on kuvapinnan voimakkain jänniteväli ja Miten se suhtautuu kuva-alan huomioarvoihin?24
53 Mistä voi johtua kuvassa olevien eri asioiden aiheuttama ristiriitainen yhteisvaikutus?26
54 Miten etäisyys vaikuttaa valoisuuteen?30 - 32, 130
55 Mainitse kolme esimerkkiä siitä Miten kolmiulotteisuuden vaikutus saadaan kuvassa aikaan.28 - 30
56 Mitä tarkoitetaan kuva-alan porrastuksella?28, 78, 79, 148, 197, 202
57 Mitä tarkoitetaan kuvan etualalla, välitilalla ja taustalla ja Miten ne eroavat toisistaan?28, 34, 78, 79
58 Mitä tarkoitetaan perspektiivivaikutuksella?28
59 Mitä kuvassa tarkoitetaan tikapuu vaikutuksella? Miten se saadaan aikaan?30, 202, 236
60 Miten värien voimakkuus ja etäisyys suhtautuvat toisiinsa?28, 30, 116, 117, 130
61 Mitkä värit vähenevät etäisyyden kasvaessa?28, 30
62 Milloin syntyy tunnistettava piirroskuva?36
63 Mitä tarkoitetaan ilmapatsaan vaikutuksella?28, 30 - 32
64 Mikä ulottuvuus kuvasta todellisuudessa puuttuu?26
65 Kun kuvassa etäisyys kasvaa, Mitä tapahtuu varjoille?30 - 32, 130
66 Miten valo-oppi ja värioppi eroavat värien määrittelyn kannalta toisistaan?32
67 Jos valo-opin mukaan kaikki värit vaikuttavat yhtäaikaa saman vahvuisina niin Mitä näemme?32
68 Jos väriopin mukaan yhdistämme päävärit yhteen, Mikä on lopputulos?32
69 Mitä aivomme etsivät väreistä?32
70 Mikä on aivojen kannalta värillinen tasapainotila?32
71 Miten voimme havainnollisesti etsiä esillä olevalle värille vastavärin?32, 210, 216
72 Milloin värikuva on rauhallinen?32
73 Mitä tapahtuu yksityiskohdille etäisyyden kasvaessa?32
74 Miksi kuvan etuala on tärkeä?33, 78, 79, 109
75 Mikä kohta kuvassa vetää katsetta puoleensa?46
76 Miten määritellään kuvan ulkopuolinen vaikuttaja?34, 190
77 Miten kuvan ulkopuolista vaikuttajaa voidaan käyttää hyväksi?34
78 Luonnossa ei ole viivaa. Mihin viiva piirretään luontoa esittävässä piirroksessa?36
79 Miten etualan värit eroavat taustan väreistä?28, 30, 130
80 Mikä sommittelussa on lopullisen rauhan keskus?36
81 Miten pisteen vaikutus muuttuu rajatulla alueella?36
82 Mitä ominaisuuksia liittyy neliömäiseen sommittelukuvioon?50, 63
83 Missä on kuvan pohjoinen?48
84 Miten Määrittelet viivan liikevoiman?36
85 Mitä tapahtuu kun viivan paksuutta lisätään?36
86 Miten suoran ja käyrän viivan energiat poikkeavat toisistaan?36
87 Miten viiva ja pinta eroavat toisistaan?36
88 Missä kohtaa kuvassa on kuvan vieras puoli?48, 65
89 Miten on voitu päätellä, että näköaisti erottelee erilaisia kokonaisuuksia kuin ääriviivakuvina?37
90 Milloin viiva on kylmä ja Milloin se on lämmin?38
91 Mitä keinoa apunakäyttäen kuvapinnan erilaiset yksityiskohdat voidaan yhdistää yhdeksi kokonaisuudeksi?38
92 Milloin kuva on tasapainoinen?38
93 Mitä tarkoitetaan, jos kuvaan jätetään jänniteväli?38, 39 - 44, 65
94 Mitä tarkoittaa kuva-alan tai -pinnan tasajako?12, 39
95 Milloin kuvassa tullaan?46, 59
96 Miten peiliä voi käyttää hyväksi kuvan suunnittelussa tai katselussa?46, 49, 59, 60, 74, 75
97 Miten kuvaan luodaan lataus?46
98 Mitä tarkoitetaan katseen kuljettamisella kuvassa?46, 78
99 Minkä väriseksi kuvataan pystysuoraa viivaa?50
100 Miten etuala vaikuttaa kuvan syvyysvaikutuksen aikaansaamiseen?33, 78, 79
101 Mitä tarkoitetaan voimaviivoilla ja linjoilla? 11, 13, 17, 39, 47
102 Mitä tarkoittaa optinen ympyrä?25, 35, 47, 50
103 Mikä on pisteen ja viivan oleellinen ero?36
104 Miten määritellään kuvassa oleva oma puoli?47, 48, 66
105 Milloin viiva on eloisa?36
106 Mitä valo on?54
107 Mainitse 3 erilaista sommittelukuviota.50 - 52
108 Miten tehdään kultaisen leikkauksen ruudukko?13, 39 - 44, 50, 75, 77, 109
109 Onko pisteellä energiaa? Miten sen voi osoittaa?36
110 Miten sommittelukuvion luonne muuttuu kun neliö muutetaan suorakaiteeksi?50
111 Miten katsetta kuljetetaan kuvassa?46
112 Mitä valo-opissa tarkoitetaan additiivisella prosessilla?56
113 Minkä värin annat kolmiokuviolle?50
114 Millä värillä kuvaat vaakasuoraa viivaa?50
115 Milloin esine näyttää valossa mustana?54
116 Miksi kolmiota käytetään liikenteessä varoitusmerkin muotona?52
117 Millä muodolla (sommittelukuviolla) on pysyvä olotila?52
118 Määrittele ympyrään liittyviä ominaisuuksia.52, 221
119 Miten selitetään soikiomuodon syntyminen?52
120 Miten viisikulmio eroaa ominaisuuksiltaan muista monikulmioista?52
121 Minkä muotoisella kuviolla on ns. odottavan tilan luonne?52
122 Voidaanko erilaisia sommittelukuvioita yhdistellä samaan kuvaan?25, 51, 53, 57, 94
123 Missä syntyy näköaistimus?54
124 Minkä värisiä ovat useim Miten myrkyllisten eläinten varoitusvärit?58
126 Miten valo-opissa mainittu punainen syntyy painoväreillä?56
127 Miten röntgen säteily eroaa punaisesta valoaallosta?54
128 Miten määritellään näkyvän valon aallonpituus (sähkömagneettisen spektrin värähtelytaajuudet)?54
129 Milloin kuvassa oleva nuoli osoittaa kuvan katsojaa?48
130 Mihin silmänpohjassa olevat tapit reagoivat?54, 138
131 Mikä merkitys silmän verkkokalvolla olevilla sauvoilla on?54, 138
132 Miten syntyy kokonaisvaltainen näköaistimus?54
133 Mustavalkoisessa kuvassa on kaksi vaaleaa maljakkoa. Todellisuudessa toinen on punainen ja toinen vihreä. Miksi näemme ne eri värisinä?54
134 Miten Määrittelet kolmiota sommittelukuviona?50. 51, 221
135 Miksi esine näyttää valossa valkoiselta?54, 56
136 Millainen on kylmä viiva?50
137 Mikä valo-opissa on päävärien yhteisvaikutus?56
138 Kun pimeässä heijastetaan kolme pääväriä samaan paikkaan, Mitä silloin näemme?56
139 Kun pimeässä heijastetaan vihreä ja punainen väri päällekäin, Mitä silloin näemme?56
140 Kun läpikuultavilla väreillä (tai kalvoilla) maalaamme päällekkäin päävärejä Mikä on Milloinkin lopputulos. Anna 3 esimerkkiä.56
141 Mitä väriopissa tarkoitetaan subtraktiivisella prosessilla?56
142 Miten helposti voi todeta, että kuvassa on jännitteitä?59, 60, 74
143 Miten radioaallot ja valo eroavat toisistaan?54
144 Millaisia väripigmenttejä todellisuudessa levitämme valkoiselle paperille silloin kun näemme lopputuloksen punaisena?56
145 Mitä tarkoittaa kolmiosommitelma ja Milloin sitä käytetään?51, 62, 221
146 Kirjapainossa on nykyään ns. nelivärikoneet, joilla painetaan paperille värikuvia. Minkä värisiä värejä painoteloissa on?56
147 Mitä yhteistä on lämpöaalloilla ja valolla?54
148Väreillä uskotaan olevan vaikutusta tunnetiloihin. Miten tämän teorian mukaan vaikuttavat: keltainen, valkoinen ja musta väri?58
149 Miksi sommittelun apukuviot ovat käyttökelpoisia?60
150 Miten peiliä voi käyttää sommittelun apuvälineenä?59, 60, 74
151 Mitkä painovärit yhdessä muodostavat mustan?56
152 Mitä tarkoittaa 9:n sommittelukuvio ja Miten se syntyy?66, 68, 72
153 Mikä on kultaisen leikkauksen neliö?62
154 Monellako värillä kirjapainossa normaalisti painetaan värikuvat?56
155 Milloin ympyräsommitelma sopii hyvin sommittelun pohjaksi?51, 62, 71, 75, 221
156 Milloin vinojen viivojen käyttö sommittelupohjana on perusteltu?64
157 Mitä tarkoittaa etäisyysvärien raputus?32, 78, 79
158 Miten syntyy maisema S?64, 70, 71, 236
159 Miten vastarannan puiden vedessä näkyvät varjojenheijasteet eroavat puiden näkyvistä varjoista ja niiden väreistä? Mistä erot johtuvat?55, 120, 197, 199, 203, 206, 207
160 Mikä sommittelukuvio muodostuu kun vahvistetaan oikeaa reunaa ja käytetään optista ympyrää?66
161 Miten syntyvät sommittelun apukuviot?60
162 Mitä tarkoitetaan turvallisella valon suunnalla?19, 20, 78
163 Mikä on katseen kulkueste?18, 39, 78, 79
164 Mitä tarkoitetaan ohjatulla katseen sisääntulolla?78
165 Mitä sommittelukuviota käyttäen saadaan aikaan jännitteitä?64, 65
166 Mitä tarkoitetaan valon vetovoimalla?46, 78, 79
167 Miten kuvassa rakentuvat luonnolliset kulku-urat?46
168 Mitä tarkoittaa katseen karkaamisen esto?78
169 Mitä tarkoittaa silmien vetovoima?46, 78, 79
170 Miksi joskus kuvaan suunnitellaan ala- ja oikean reunan muuri?70, 78, 79
171 Miten estetään katseen karkaaminen kuvasta?46, 75, 78
172 Minkä kautta syntyy lopullinen poistuminen kuvasta?22, 23
173 Mitä merkityseroja on valon- ja katseen kuvaan tulosuunnalla?19, 20, 78
174 Mitä tarkoitetaan puun anatomialla?89
175 Piirrä kaavio nuoren männyn oksien kasvusta90
176 Mikä sommittelukuvio syntyy kun maisemakuvassa yhdistetään voimakas etuala ja optinen ympyrä?64, 68, 69, 74
177 Miksi talvikuvat ovat varjoiltaan pehmeämmät kuin kesäkuvat?122, 124, 127
178 Mitä tapahtuu jyrkille varjoalueille talvimaisemassa?124, 124, 127
179 Miksi lumessa olevaa varjoaluetta ei kannata erottaa viivalla?124
180 Miten ympäristön heijasteet eroavat toisistaan talvi- ja kesäkuvissa?125, 130
181 Miten tyynestä vedestä heijastuva kuva eroaa kirkkaan jään antamasta heijastekuvasta?126, 128
182 Mitä värille tapahtuu kun sen rinnalla on valkoinen pinta?128, 133
183 Miten maalauksessa saadaan aikaan valon vaikutelma?130
184 Miten varjossa olevat värisävyt eroavat valoalueella olevista värisävyistä?130, 216
185 Miten rakennusten kolmiulotteisuus saadaan aikaan?14, 82, 83, 131, 149
186 Syntyykö varjoalueen värisävyt lisäämällä valoalueen väriin mustaa?131, 216
187 Mitä tarkoittaa varjoväri?131, 186, 187
188 Miten varjoväri saadaan aikaan? 131, 216
189 Miten saadaan aikaan keltaisen pinnan varjoväri?131
190 Mitä pidetään kuvantekijän perustyövälineenä?138
191 Mitä tarkoittaa kynän kovuus tai pehmeysaste?138, 139
192 Mitä tarkoittaa laattakynä? Miten se eroaa kirjoituskynästä?139, 140, 149
193 Miten lyijykynäpiirroksen pintaan saadaan ohuita valkoisia pintoja tai valkoisia pisteitä?141
194 Miksi samassa lyijykynäpiirroksessa käytetään eri kovuisia kyniä?142, 148, 151
195 Miten piirrosjälki muuttuu, jos piirtämistä jatketaan sen jälkeen kun lyijykynäpiirros on suojattu ruiskuttamalla siihen kiinnite?143
196 Millainen apukuvio sopii veneen hahmon piirtämiseen?145
197 Mitä yhteistä on lyijykynä- ja tussi piirroksella sekä akvarelli- ja posliinimaalauksella?141, 160, 180, 228
198 Miten mustalla tussilla voidaan erottaa valkoisen pinnan varjoalue?157
199 Miten akvarellipaperista saa selville maalattavan puolen ja alapuolen?176
200Voiko tussityön sävyttää akvarellivärillä? Mitä on silloin syytä ottaa huomioon tussin tai työskentelyjärjestyksen suhteen?155, 163, 167
201 Miten valkoinen pallo saadaan näkymään valkoisella paperilla?180
202 Mitä tarkoittaa serigrafia? Millä toisella nimellä tekniikkaa kutsutaan?168
203 Mitä tarkoittaa laattasivellin?172
204 Mitä tarkoittaa kahden siveltimen tekniikka akvarellityöskentelyssä?172, 177
205 Mitä tarkoittaa kärkisivellin?172
205 Millainen sivellin on viuhkasivellin? Minkälaisen pinnan maalaamiseen sen käyttö soveltuu?172, 202, 216
206 Mikä on kikkakeppi?173
207 Mikä on maskiaine akvarellimaalauksessa? Miten sitä käytetään?173, 184, 198, 199, 200, 223, 224
208 Miten akvarellimaalausta voi jälkikäteen korjata/muuttaa?174, 194, 196, 214
209 Miten akvarellipaperi eroaa tavallisesta piirustuspaperista?176
210 Mitä tarkoitetaan akvarellipaperin kiinnittämisellä? Miten se tehdään?176
211 Miten hammasharjaa käytetään apuna tussityöskentelyssä?158, 161
212 Mitä akvarelli- ja posliinimaalauksessa tarkoitetaan (päälle maalaus) kerrosmaalaustekniikalla? Miten ne eroavat toisistaan?178, 190, 194, 210
213 Jos maalattuun, vielä aivan märkään akvarellipaperin pintaan tehdään veitsen terällä "vakoja", Mikä on lopputulos?208
214 Milloin akvarellimaalauksessa maalataan märälle pinnalle ja Milloin kuivalle paperipinnalle?178, 179, 181, 190
215 Mihin akvarellityöskentelyssä käytetään paperipyyhettä?173, 179, 190, 194, 202, 210, 214
216 Miten kostean akvarellivärin sävy muuttuu sen kuivuessa?178, 190
217 Miten tussityötä voidaan korjata tai tussia poistaa?164
218 Mitä tarkoittaa akvarelli- tai posliinimaalauksen jälkisävytys?192
219 Miten maalaustekniikassa vettä voi verrata valkoiseen väriin?180, 181, 195
220 Mihin ilmiöön perustuu se, että saman sävyinen pinta voidaan esittää vaaleaa taustaa vasten tummana ja tummaa pintaa vasten vaaleana?94, 180
221 Mihin ja Miten akvarelli- ja posliinimaalauksessa käytetään pesusientä?184, 186, 230
222 Mihin perustuu värin vaalentaminen ja tummentaminen akvarelli- ja posliinimaalaustekniikassa?180, 195
223 Milloin vedessä otetaan huomioon perspektiivin vaikutus?196
224 Jos maskiainetta levitetään akvarellipaperille siveltimellä, Mitä silloin on hyvä ottaa huomioon työskentelyn aikana?199
225 Mikä on eloisan kuvan piilovaikuttaja?38
226 Miten maskiaine poistetaan paperin pinnalta?199
227 Mitä tarkoitetaan etualan porrastuksella?202
228 Suola on akvarelli- ja silkkimaalaustekniikassa apuaine. Miten sitä käytetään ja milloin?206, 207, 223
229 Milloin veitsen terää voidaan käyttää apuvälineenä akvarelli- maalauksessa? Miten?208
230 Mitä tapahtuu, jos akvarellityössä maalataan uusi värikerros vielä kosteana olevan edellisen väripinnan päälle?178, 190, 212
231 Miten veitsen terää voidaan käyttää kuivaan akvarellipintaan?208, 238
232 Mitä tarkoitetaan akvarellipaletilla?175, 212
233 Miten väri sammutetaan?216
234 Miten musta väri vaikuttaa vierellä olevaan väriin?226
235 Milloin akvarellitekniikassa käytetään valkoista väriä?227
236 Milloin käytetään RCP-öljyä (maalausnestettä)?228, 230, 232
237 Miten hammasharjaa käytetään posliinimaalauksessa apuvälineenä?229, 232
238 Milloin käytetään RCP-ohennetta?230
239 Mitä tapahtuu kun ohjaamme valkoisen valon kolmioprisman läpi?54
240 Mitä tarkoitetaan optisella harhalla?10, 30
241 Mikä merkitys on etualalla, etualan "kulissilla"?28, 33, 68
242 Miten kuvaan synnytetään rytmi?36, 38
243 Miten sivellin voidaan pitää käyttökuntoisena kun sitä käytetään maskiaineen levittämiseen?199
244 Miten kuvan käy, jos siinä ei ole rytmiä?38
245 Minkä muotoinen on kuvan peruspinta?50, 51, 63
246 Mikä väri länsimaissa on kuoleman ja surun väri?58
247 Mikä sommittelukuvioista on neuvottelun tulos?50
248 Mitä tarkoitetaan valkoisen pinnan pelolla?60
249 Mainitse kaksi maisemamaalauksen peruselementtiä.116
250 Mihin perustuu neliösommittelun teho?50, 51, 62, 63
251 Mitä tarkoittaa etäisyyskiila?30, 31, 116
252 Miten kasvojen anatominen muoto saadaan maalauksessa esille?214
253 Miten väriä voidaan akvarellimaalauksessa jälkikäteen vaalentaa?214